Voor de nieuw op te zetten bakkerijen in Port Elisabeth in Zuid Afrika werken we weer samen met stichting Wilde Ganzen WildeGanzen_Logo_2015_CMYK Stichting Wilde Ganzen vermeerderd het ingebrachte bedrag met 55% en ondersteunen het project.

Inmiddels zijn er al wat machines bij elkaar vergaard die worden gereviseerd en uitstekend dienst kunnen doen. Een groot gedeelte van de bakkerij staat inmiddels klaar, maar we hebben nog veel geld nodig om de bakkerij compleet te maken. Het bedrag om deze machines te kunnen inkopen en opknappen is € 45.000,- Dit geld proberen we bijeen te brengen door acties en individuele sponsoring. Daarom deze informatie om u te vragen voor een bijdrage voor dit bakkerijproject.

u kunt ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer NL17RABO0302591443 van stichting The Breadhouse.

Stichting The Breadhouse heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

’Skill